DE GEWICHTSBEPALERHier kunt u versie 1.04 downloaden van De Gewichtsbepaler (1.38 MB)
Hier kunt u versie 1.02p (Palm OS) downloaden Gewi mini (104 kB)

Door het invullen van uw gewicht en lengte is het programma in staat te berekenen of uw gewicht goed is.

Uiteraard zijn er meer faktoren van belang voor het gewicht van een persoon. U moet de uitkomst die het programma geeft dan ook zien als een indicatie, en zeker niet als een definitief oordeel!

De Gewichtsbepaler werkt onder Windows '95, '98 en xp. Gewi mini werkt onder het besturings-systeem van Palm. Hoewel deze programma's geen freeware zijn, mogen bezoekers van deze site de programma's gratis downloaden. Ook zijn ze tegen inlevering van een lege diskette verkrijgbaar in mijn praktijk (alleen voor bezoekers van mijn praktijk).

Gebruik van deze programma's is volledig op risico van de gebruiker. Anita Bouland noch de maker/ontwerper van deze programma's aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade geleden door het installeren/gebruiken van
"De Gewichtsbepaler" of "Gewi mini".

Het is niet toegestaan "De Gewichtsbepaler" of "Gewi mini" beroepsmatig toe te passen.

Met het downloaden van "De Gewichtsbepaler" of "Gewi mini" gaat u akkoord met deze bepalingen.

Gebruik van "De Gewichtsbepaler" is eenvoudig. Na het downloaden dient u de zip-file met een unpack-programma uit te "pakken". Nu kunt u het programma installeren.

Na het aanklikken van "Gebruiksaanwijzing" ziet u het onderstaande scherm. U hoeft nu alleen maar uw naam in te vullen met uw gewicht in kilogrammen (bijvoorbeeld 75.5) en uw lengte in centimeters (bijvoorbeeld 180) na aanklikken van "Berekenen" geeft het programma het resultaat van de door u ingevoerde gegevens.Gebruik van "Gewi mini" is vrijwel gelijk aan het gebruik van "De Gewichtsbepaler". Er is echter informatie ingesloten om meer uitleg te geven. U hebt voor het uitpakken van "Gewi mini" een wachtwoord nodig. Dit wachtwoord kunt u per email aanvragen meestal zal deze u dan binnen een week per email worden toegezonden.home