* APPARATUUR IN MIJN PRAKTIJK *Ik beschik over een zogenaamde huidplooimeter. Middels dit apparaat kan ik het vetpercentage van een lichaam bepalen. Mocht u dit eens willen weten, dan kan ik dit voor u bepalen. Dat betekent dat ik op enkele plekken de dikte van uw "huidplooien" meet en vervolgens middels een berekening het vetpercentage bepaal.

In mijn wachtruimte hangt een apparaat met handleiding waarmee is te bepalen of er sprake is van overgewicht, matig overgewicht, ondergewicht of een goed gewicht. Cliënten kunnen dit apparaat zelf bedienen. Lees hiervoor de handleiding eerst nauwkeurig door. Een softwarematige uitvoering voor gebruik op een computer kunt u hier downloaden gewichtsbepaler

Het is ook mogelijk uw lichaamsvet middels een digitale vetmeter te laten bepalen.
Na overleg kan ik bepalen welke methode het meest geschikt voor u zal zijn.

Er is nu ook een Gewichtsbepaler voor de Palm PDA.
Deze kan hier worden gedownload Gewi mini

Ik heb inmiddels een weegschaal aangeschaft die naast een vetmeting tal van andere waarden kan berekenen. Kijk hier voor een voorbeeld van een uitdraai.


home